HomeAffärssystem för retailHarmoney Retail ERPLogistikfunktioner i Harmoney Retail ERP

Logistikfunktioner i Harmoney Retail ERP

Harmoney är det kompletta affärssystemet för dig som bedriver handel via internet,butik, klubb och abonnemang. Det är ett modulbyggt standardsystem med en öppenstruktur som du kan växa i, utvecklas med och anpassa helt efter dina egna behov. Effektivisering, expansion eller nya affärsområden har aldrig varit enklare.

Ankomstregistrering / Inleverans

Redan i förväg kan man enkelt på en bild se vilka inleveranser som beräknas ankomma, vilka som är mest kritiska att inleverera på grund av lagerbrist, hur många enheter som kommer etc. Det gör att inleveransarbetet kan planeras i förväg.

Ankomstregistrering är en enkel markering att ”godset står på vår lastbrygga”. Det ger en indikation i systemet till inköparna. Hela inleveransförfarandet sker med fördel med hjälp av handdator. Det ger en snabb och effektiv hantering med full kontroll över var varorna läggs på lagret.

För varje kolli kan en kollietikett skrivas ut. Det finns också möjlighet att koppla samman flera kollin på en pall och skriva ut en pallflagga. Då kan hela pallen med dess innehåll enkelt flyttas.

Utleveranser till butik

Vid butikspåfyllnad från centrallager ställs helt andra krav på logistiken än vid distanshandel till en enskild konsument. Till butikerna är det större volymer som ska plockas. Systemet strävar efter att kunna plocka hela kartonger istället för styck-plock.

Butikspåfyllnaden rullar med automatik utifrån uppsatta regelverk och påfyllnadsnivåer. Kanske vill man fylla på olika butiker varje veckodag eller så vill man fylla på ett visst sortiment till alla butikerna en viss veckodag. Parametrar sätts upp så att detta rullar på utan manuell beställning.

De automatiska påfyllningarna kan givetvis manuellt kompletteras t.ex. inför en kampanj eller nystartad butik. En följesedel skrivs ut och skickas med godset. Den används sedan vid inleverans i butiken. Ur ekonomisk synvinkel befinner sig dessa varor ”på väg” mellan centrallagret och butiken under transporten.

Dynamiskt lager

Normalt sett, när man använder sig av fasta lagerplatser per artikel, föreslår systemet till vilken lagerplats inleverans ska ske. Det kan vara till en plocklagerplats om det förekommer en brist där, annars läggs varorna på reservlagret (buffertlager).

Om man däremot kör med funktionen Dynamiskt lager så läggs varje ny inleverans på en tom lagerplats. Då styr inte systemet exakt lagerplats utan föreslår istället ett område på lagret utifrån förväntad plockfrekvens. Vid dynamiskt lager sker utplock från en lagerplats i taget. När den lagerplatsen är tom sker plock istället från nästa lagerplats som artikeln ligger på.

Inventering

Det finns stöd för löpande inventering, punktinventering och totalinventering. Löpande inventering innebär att systemet automatiskt föreslår vilka artiklar som bör inventeras. Man vill inventera de artiklar som har så lite lagersaldo som möjligt (innan nästa inleverans kommer). Underlag för den löpande inventeringen tas ut varje dag.

Vid punktinventering väljer man ut en del av lagret, t.ex. en lagergång, och inventerar den. På så sätt kan man under en längre tid arbeta sig igenom lagret. Vid totalinventering inventeras hela lagret på en och samma gång. Då står all annan lagerverksamhet still. Totalinventering kan givetvis ske även i butikerna, men alla behöver inte inventeras samtidigt.

Kundreturer

Harmoney innehåller starkt stöd då kunden returnerar sin leverans (eller delar av den). Även denna process måste vara effektiv så att lagersaldon hela tiden hålls korrekta och så att pengar betalas ut till kunden. Stora delar av denna hantering är automatiserad för att gå så snabbt som möjligt. Vid kundreturer från andra länder kan dessa eventuellt registreras på plats och sedan skeppas hem till centrallagret via en särskild returhemtagningsrutin.

Övriga lagerfunktioner

Självklart finns det möjlighet till att justera lagersaldot för en artikel, ta ut tulldokument vid export/import in eller ut ur EU samt mycket mer. Via vår modul för beslutstöd kan man analysera sitt lager med jämna mellanrum, t.ex. ”ligger rätt vara på rätt plats”.

Läs mer om Harmoeny Retail ERP

Kom igång idag - snacka med oss

  Kontakta oss direkt

  David Roy

  Jon Josefsson

  Business Unit Manager

  +46 704 313 083

  E-post

  Fredrik Svantesson

  Key Account Manager

  +46  733 73 88 29

  E-post