HomeAffärssystem för retail

Affärssystem för retail

Baserade på lång erfarenhet och bred kunskap kring retailprocesser.

KOMPLETT AFFÄRSSYSTEM FÖR RETAIL

Harmoney Retail ERP

Harmoney är ett lättanvänt affärssystem för retail, en komplett lösning för dig som bedriver handel via fysisk butik, e-handel, klubb eller abonnemang – eller via alla kanaler samtidigt. Ett ERP-system byggt från grunden för framgångsrik handel helt enkelt. Harmoney är ett standardiserat system med en öppen struktur som du kan växa i, utvecklas med och anpassa helt efter dina egna behov. Systemet är flexibelt och byggs med en kombination av standardmoduler och moduler speciellt utvecklade för din verksamhet. Din affär som du vill ha den. I molnet.

Läs mer om Harmoney Retail ERP

SÄLJANDE BILDER MED AI

Emotion Insights

Du känner dina kunder och du vet vilken känsla du vill förmedla – glädje, fest eller kanske attityd och integritet? I digitala kanaler är därför bilden ett viktigt verktyg för att öka köplusten. Med rätt bilder kan du öka konverteringen. Men hur vet du vilka bilder som är rätt? Med en intelligent AI-lösning med känsla för konvertering ökar du chansen att lyckas.

Läs mer om Emotion Insights

Allt du behöver för framgångsrik försäljning oavsett kanal

Kom igång du också

AUTOMATISERAT FAKTURAFLÖDE

Finance Automation

Finance Automation stöttar dig i hela det finansiella flödet, med automatiserade processer för matchning, kontering och avslag av fakturor. Den smarta tjänsten erbjuder också möjlighet till en ständigt uppdaterad nulägesbild, med samlade data för alla varor och leverantörer som ger dig ett komplett beslutsunderlag. Genom att processen automatiseras kan dessutom toleransnivåer för fakturafel minskas eller helt elimineras.

Kontakta oss för mer information

RÄTT INKÖPSVOLYM MED AI

Demand Forecast

Att prognostisera efterfrågan av dina varor och produkter är avgörande för att säkerställa relevanta inköpsbeslut, effektiv lagerhantering och rätt organisatoriska prioriteringar. Med hjälp av vår AI-baserade tjänst skapar du träffsäkra och pålitliga prognoser där beslut och aktiviteter kan optimeras, vilket i sin tur leder till både ökad försäljning och minskade kostnader.

Kontakta oss för mer information

INTELLIGENT PRISSÄTTNING MED AI

Sales Intelligence

Vilket pris ska du sätta på dina varor för att nå en en optimal balans mellan omsättningshastighet och marginal? Hur kan dina kampanjer förbättras för att öka försälljningstakten? Sales Intelligence hjälper dig att ta rätt beslut, med stöd av AI – och baserade på just din data.

Kontakta oss för mer information

RÄTT BESLUT FÖR DIN VERKSAMHET

Business Intelligence

Idag har du tillgång till mer data än någonsin förr. Men för att hinna göra något givande av det behövs ibland extern hjälp. Vi har lång erfarenhet av att både samla in och analysera information, och varje dag hjälper vi våra kunder att fatta rätt beslut utifrån ett greppbart och unikt underlag om trender, tendenser och riktningar.

Läs mer om våra BI-tjänster

Kom igång idag - snacka med oss

    Kontakta oss direkt

    Katarina Hökfors

    CEO
    E-post