HomeAffärssystem för retailHarmoney Retail ERPInköp i Harmoney Retail ERP

Inköpsfunktioner i Harmoney Retail ERP

Harmoneys inköpsmodul är ett starkt hjälpmedel för att administrera inköp, hålla koll på inkommande lagerflöden och ger möjlighet till korrekta leveransbesked till kunder och personal.

Inköpsbehov

Det finns möjlighet att få automatiska inköpsförslag som enkelt kan godkännas och därmed omvandlas till inköpsorder. Inköpsförslaget kan baseras på tidigare efterfrågan, beställningspunkter eller påfyllnadsbehovet ut till butikerna.

Metoden för inköpsförslag brukar se olika ut från företag till företag. Det är också möjligt att automatgenerera inköpsorder som kan skickas direkt till leverantören utan manuellt handhavande.

Bevakning

Det finns rutiner som underlättar för inköparen att bevaka utestående inköpsorder. Till exempel så skapar systemet automatiskt signaler som visas när man loggar in i Harmoney. Dessa signaler kan t.ex. vara att det finns inköpsorder som inte har blivit bekräftade i tid, som inte har avgått i tid från leverantören eller om leveransen inte har ankommit när den ska. I och med detta blir det enkelt för inköparen att fokusera på rätt saker i bevakningsarbetet.

Leveranskontroll

För att kunna kontrollera kvalitén regelbundet på en artikel eller en leverantör kan man sätta upp regler för leveranskontroller. Dessa kontroller dyker upp med automatik på skärmen när lagerpersonalen ankomstregistrerar godset. De måste då genomföra leveranskontrollen innan inleverans kan ske.

Ni väljer själva vilka leveranskontroller som ska göras och hur ofta. Det kan t.ex. vara visuell kontroll, emballagekontroll, tvätt/färg verifiering, funktionskontroll etc. Utfallet av kontrollen kan betygsättas eller i ord kommenteras. Dessa utförda leveranskontroller sparas och ger en bra sammanfattning för inköparen inför möten med leverantören.

Lagervärdeskalkyl

Förutom inköpspris så bryts inköpsorderns övriga kostnader ner per ingående artikel i en lagervärdeskalkyl. Det kan vara kostnader så som tull, frakt mm. Det gör att vid en inleverans kan ”alla” kostnader tas med in som ett nytt lagervärde per artikel.

Via parametrar kan ni själva styra vilka kostnader som ska räknas med in i lagervärdet. Ovanstående hantering innebär att Harmoney arbetar med ett snittpris på artikeln som lagervärde.

Inköpsprocessen är en viktig del i företagets verksamhet. Det har vi tagit fasta på i Harmoney. Bra hjälpmedel för inköpsavdelningen ger välbehövlig information till både lagret, kundtjänst och ekonomiavdelningen.

Valutabehov

Det finns möjligheter att analysera sitt valutabehov framåt i tiden genom en summering av utestående inköpsorder. Detta presenteras åskådligt på en bild. Om man väljer att säkra sin valutakurs via så kallade terminsaffärer kan också detta följas upp.

Leveransbesked till kund

Om det finns brist av en artikel på lager är det nästkommande inköpsorder, dess beräknade inleveransdatum, som presenteras som leveransbesked till kund. Både kundtjänstpersonal och butikspersonal kan enkelt se när nästa inleverans av en artikel beräknas ske.

Läs mer om Harmoeny Retail ERP

Kom igång idag - snacka med oss

    Kontakta oss direkt

    Katarina Hökfors

    CEO
    E-post