HomeAffärssystem för retailHarmoney Retail ERPEkonomistyrning i Harmoney Retail ERP

Ekonomistyrning i Harmoney Retail ERP

Ekonomiavdelningen är involverade i de flesta av processerna i ett företag. De ska ha möjlighet att i bakgrunden följa upp och analysera ekonomiska transaktioner som genomförs.

Kundreskontra

Det är enkelt att följa vilka ekonomiska transaktioner som skett till och från en kund. Varje ekonomisk transaktion är kopplad till en faktura; det kan vara en leveransfaktura, månadsfaktura, kompensationsfaktura, betalningspåminnelse eller en manuell faktura.

Det finns en samlingsbild som ger en snabb översikt men man kan också gräva ner sig i detaljerna för att till exempel se hur transaktionen har konterats.

Betalsätt

En kundorder kan betalas på ett antal olika sätt där varje enskilt betalsätt har sin unika hantering i systemet. Ni väljer själva vilka betalsätt som ska vara tillåtna. Några exempel på betalsätt som Harmoney stödjer är faktura, postförskott, betalkort, konto, månadsfaktura, förskottsbetalning, direktbetalning (via kundens internetbank), Paypal, Skrill eller eFaktura (företag). En eventuell utbetalning vid t.ex. varuretur betalas tillbaka på samma sätt som leveransen betalades i den mån det är möjligt.

Betalflöden

Harmoney tar varje dag emot filer med inbetalningar som läses in och bokar av kundreskontran med automatik. Ni sätter själva upp regelverket ifall betalningen ska anses godkänd eller inte, t.ex. om det inbetalda beloppet inte stämmer exakt med fakturabeloppet. De inbetalningar som inte bokas av med automatik kan granskas på en särskild bild och sedan åtgärdas manuellt.

Via en översiktsbild kan ni enkelt se vilken summa som har betalats in, hur mycket som bokades av med automatik och hur mycket som måste gås igenom manuellt. Det ger ett bra avstämningsmaterial gentemot banken. När det gäller utbetalningar kan även dessa skickas iväg med automatik i de nordiska länderna.

Ni sätter upp regelverk om det tillgodo som uppstått (t.ex. vid en varuretur) ska betalas ut direkt till kunden eller om utbetalningen ska dröja ett tag för att istället kanske kunna kvittas mot en ny order. Om kunden betalade sin leverans med betalkort sker även utbetalningen till samma kort.

Konto / Månadsfaktura

Harmoney innehåller stöd för att bedriva kontoverksamhet. Det innebär att ni tillåter kunden att handla mot kredit och sedan betalar kunden löpande av sin skuld under t.ex. sex eller tolv månader. Inför varje kontoavisering beräknar systemet vilket belopp kunden ska betala den här gången. Det finns möjlighet att komplettera kontoaviseringen med ränta och avgifter.

Det är ganska vanligt att man skickar med ett erbjudande om konto till de kunder som handlar lite dyrare varor mot faktura. Det kan göra att kunden trots allt behåller varan istället för att skicka tillbaka den. Kunden behöver inte heller betala allt på en gång.

Månadsfaktura innebär också köp mot kredit men med den skillnaden att varje månad faktureras kunden hela den utestående skulden. Dvs systemet samlar ihop månadens köp på en enda faktura. Detta är vanligt i de fall där man har kunder som handlar frekvent.

Beloppsfakturor

Det finns möjlighet att med automatik skapa en beloppsfaktura för att fakturera en avgift då något inträffar i systemet, t.ex. om kunden inte hämtar ut sitt paket eller om kunden inte har uppfyllt sitt åtagande i en klubb. Fakturan hamnar i kundreskontran och skickas iväg med post.

Bokföring

Harmoney levererar ett färdigt konteringsunderlag till den legala bokföringen. Detta underlag kan lyftas över manuellt eller via filöverföring till ert ekonomisystem.

Presentkort

Funktionen presentkort i Harmoney ger full kontroll på vilka presentkort som ligger utestående, hur många presentkort som har köpts, lösts in eller förfallit. Ett presentkort är inte knutet till en enskild kund utan kan användas av vem som helst (förutsatt att det är betalt och därmed aktivt).

Därför finns det möjligheter att spärra ett presentkort som t.ex. blivit stulet. Självklart kan presentkorten både köpas och utnyttjas i butik, på webben eller via telefonorder.

Lagervärderingar

Varje enskild inleverans justerar med automatik artikelns ”snittpris” på lagret. Ni väljer själva vad som ska ingå i detta snittpris; enbart inköpspris, eller inklusive kostnader för hemtagningen (tull, frakt etc) samt kanske även interna lagerhanteringskostnader. Det är hela tiden detta snittpris som används när lagret värderas. Det finns ett antal lagervärderingsrapporter, t.ex. för centrallagret, per butik eller vad som befinner sig ”på väg”.

Påminnelser

Om man använder betalsättet Faktura så finns det möjligheter i Harmoney att skicka ut betalningspåminnelser om inte kunden betalar sin faktura i tid.

Ni väljer själva hur många påminnelser som ska skickas samt om någon extra avgift ska tas ut i samband med detta. Påminnelsen kan skickas via e-mail eller med post. Om en kund har många obetalda fakturor samtidigt finns det möjlighet att kräva dessa tillsammans på ett så kallat samkrav. När ni har skickat så många påminnelser som ni anser är rimligt kan fakturan istället skickas iväg till ett externt inkassoföretag.

Valutabehov

När det gäller inköp kan man analysera sitt valutabehov framåt i tiden genom en summering av utestående inköpsorder. Detta presenteras överskådligt på en bild. Om man väljer att säkra sin valutakurs via så kallade terminsaffärer kan också detta följas upp.

En grundläggande målsättning vi har med Harmoney är att systemet med automatik ska larma om något inte står rätt till. Det ska vara enkelt att se om en inbetalning inte har kunnat hanteras eller om pengar inte kunde dras från ett betalkort. Det är även viktigt att göra regelbundna avstämningar mot underlag från banker och andra externa parter

Läs mer om Harmoeny Retail ERP

Kom igång idag - snacka med oss

    Kontakta oss direkt

    Katarina Hökfors

    CEO
    E-post