GYLDENDALS BOGKLUBBER

Kundklubb och abonnemang i fokus för Danmarks största bokförlag

Danmarks största bokförlag Gyldendal har ett djupgående samarbete med Evolution Commerce (som tidigare hette Pulsen Retail). Därmed kan de dra nytta av den specialistkompetens Evolution Commerce har kring e-handel, inte minst när det gäller abonnemang och kundklubb. Christina Østerby på Gyldendal Forlag berättar mer.

Gyldendal är Danmarks äldsta och största bokförlag. Fler än 125.000 danskar är idag medlemmar i någon av företagets bokklubbar. Gyldendal har varit kunder till Evolution Commerce sedan 2001 och vi passade på att prata lite med Christina Østerby, direktör på Gyldendal+ med ansvar för bokklubbarna.

– Vi tycker att Evolution Commerce filosofi kring att arbeta med “best of breed” passar otroligt bra med det sätt vi vill jobba med IT-utveckling på. När världen förändrar sig snabbt, så ska vi också kunna förändra oss snabbt. Så det passar oss riktigt bra att vi kan göra små justeringar hela tiden, och att vi följer med på den utveckling som sker runt omkring i omvärlden, säger Christina Østerby

En anledning till att de valde Evolution Commerce som leverantör är att bolaget länge samarbetat med de svenska bokklubbarna och därmed blivit specialister på e-handel med abonnemangsupplägg och kundklubb.

”När världen förändrar sig snabbt, så ska vi också kunna förändra oss snabbt.”

– Det är bra att ha en teknologipartner som arbetar inom samma område och som har kunder som ställer samma typer av krav. Då kan vi hitta nya goda idéer som vi kan inspireras av. Genom att Evolution Commerce har de svenska bokklubbarna som kunder kan vi få synergieffekter av att arbeta tillsammans på den här marknaden, säger Christina Østerby.

Samarbetet mellan Evolution Commerce och Gyldendal har fördjupats över åren. Sedan början av 2019 har Evolution Commerce haft medarbetare som suttit på plats hos Gyldendal i Köpenhamn ett par gånger i månaden och arbetat bland annat med bolagets kundklubb.

– Det har skapat ett tätare samarbete och en större förståelse för vår affär hos Evolution Commerce. Och vice versa. Att vi kommer närmare varandra som människor skapar större förståelse och en snabbare arbetsprocess, säger Christina Østerby och avslutar:

– Vi menar att vi som bolag har nytta av att ha en stark partner som kan retail och e-handel. Vi kan dels dra nytta av andra kunder som Evolution Commerce arbetar med så att vi får bra idéer och kan utbyta erfarenheter, men dels också genom att Evolution Commerce hela tiden uppdaterar sina system så att de passar de behov som finns idag.

Fakta om Gyldendals Bogklubber

Gyldendal är Danmarks äldsta och största bokförlag. Fler än 125.000 danskar är idag medlemmar i någon av företagets bokklubbar. Gyldendal har varit kunder till Evolution Commerce (som tidigare hette Pulsen Retail) sedan 2001.

Allt du behöver för framgångsrik försäljning oavsett kanal

Kom igång du också